Linguatic Logo Türkçe Change Language to English Dili Türkçe'ye Çevir
Ana Sayfa Özellikler İndir Forum Reklam Hakkımızda Bağış Yap
Aranacak Kelime yada Sözcük Grubu Keyboard
ç ğ ş ı ö ü
     

Linguatic Sözlük İndeksi
Almanca


Linguatic Almanca Sözlük İndeksi - Harf D : Sayfa No 23A | Ä | B | C | D | E | F | G | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | Q | R | S | T | U | Ü | V | W | X | Y | Z |

D : < Önceki 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Sonraki >

der formelle Wegder formelle Weg Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Fotosphärieder Fotosphärie Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Fototaktikder Fototaktik Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der förmlich an seinem Posten klebtder förmlich an seinem Posten klebt Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Fötustötungder Fötustötung Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Freisprechung würdigder Freisprechung würdig Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der fremden Kulturder fremden Kultur Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Freudschen Lehre anhängendder Freudschen Lehre anhängend Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Frieden der Tapferender Frieden der Tapferen Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Friedensnobelpreisder Friedensnobelpreis Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Friedensprozessder Friedensprozess Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Friedensvertrag mit Jordaniender Friedensvertrag mit Jordanien Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der fromme Sektorder fromme Sektor Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Fumarsäureder Fumarsäure Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Funkmusikder Funkmusik Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Fußwurzel und Fußknochensder Fußwurzel und Fußknochens Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der führende Hundder führende Hund Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der fünfteder fünfte Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Fürsorge überlassender Fürsorge überlassen Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Gallenblasenentzündungder Gallenblasenentzündung Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der ganze Kittder ganze Kitt Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der ganze Kramder ganze Kram Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der ganze Spaßder ganze Spaß Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Gaonder Gaon Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Gasa Streifender Gasa Streifen Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Gastroskopieder Gastroskopie Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Gebärmutter und des Bauchesder Gebärmutter und des Bauches Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Gebärmutter und des Eileitersder Gebärmutter und des Eileiters Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Gebärmutterschleimhautder Gebärmutterschleimhaut Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Gebietsaufzeichnungder Gebietsaufzeichnung Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Geburtkuppelder Geburtkuppel Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Geburtsmilchder Geburtsmilch Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Gedächtniskunstder Gedächtniskunst Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Gedanke drängt sich aufder Gedanke drängt sich auf Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Gefahr ausgesetztder Gefahr ausgesetzt Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Gefahr aussetzender Gefahr aussetzen Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Gefahr bewusst seinder Gefahr bewusst sein Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Gefahr ins Auge sehender Gefahr ins Auge sehen Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der gegenseitigen Befruchtungder gegenseitigen Befruchtung Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Gehirnentzündungder Gehirnentzündung Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Geist der Israelischen Armeeder Geist der Israelischen Armee Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Geist des Gesetzesder Geist des Gesetzes Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Geist Gottesder Geist Gottes Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Geist ist willig aber das Fleisch ist schwachder Geist ist willig aber das Fleisch ist schwach Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Gekreuzigteder Gekreuzigte Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Gelbe Flussder Gelbe Fluss Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Gelenksporeder Gelenkspore Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der gelungenste Kaufder gelungenste Kauf Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der gemeinsame Faktorder gemeinsame Faktor Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Gencodeder Gencode Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der genetische Codeder genetische Code Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Gerechte soll blühen wie eine Palmeder Gerechte soll blühen wie eine Palme Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Gerechtigkeit dienender Gerechtigkeit dienen Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Gerechtigkeit sollte Genüge getan werdender Gerechtigkeit sollte Genüge getan werden Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Gerechtigkeit zugeführtder Gerechtigkeit zugeführt Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Geriatrieder Geriatrie Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Gesalbteder Gesalbte Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Geschäftsraumder Geschäftsraum Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Geschlechtsdrüseder Geschlechtsdrüse Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Geschlechtsorganeder Geschlechtsorgane Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Geschlechtszelleder Geschlechtszelle Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der gesetzgebenden Autoritätder gesetzgebenden Autorität Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der gesetzliche Erbeder gesetzliche Erbe Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Gesichtsfarbeder Gesichtsfarbe Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Gesteder Geste Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Gesteinskundeder Gesteinskunde Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Gestiefelte Katerder Gestiefelte Kater Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Gewählteder Gewählte Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der gewählte Präsidentder gewählte Präsident Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Gewebefäulnisder Gewebefäulnis Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Gewebelösungder Gewebelösung Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der gleichen Familie angehörigder gleichen Familie angehörig Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der gleichen Sorteder gleichen Sorte Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Gliedmaßender Gliedmaßen Kelimesini Aratmak için Tıklayın
Der Glöckner von Notre DameDer Glöckner von Notre Dame Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Glykämieder Glykämie Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der goldene Mittelwegder goldene Mittelweg Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Goldrauschder Goldrausch Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Golem von Pragder Golem von Prag Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Golfkriegder Golfkrieg Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Golfstromder Golfstrom Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Gordische Knotender Gordische Knoten Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Groschen ist gefallender Groschen ist gefallen Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der große Aufstandder große Aufstand Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Große Bärder Große Bär Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Große Beltder Große Belt Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der große Bruderder große Bruder Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Große Kraterder Große Krater Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Große Ozeander Große Ozean Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Große Ratder Große Rat Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Große Wagender Große Wagen Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der große Zehder große Zeh Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der größere Teilder größere Teil Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Größte seiner Artder Größte seiner Art Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Grund dassder Grund dass Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Grund fürder Grund für Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Grund ist dassder Grund ist dass Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Grundbuchbeamteder Grundbuchbeamte Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Grundlageder Grundlage Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Grundlage entbehrendder Grundlage entbehrend Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Grundplanungder Grundplanung Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Grundstein wurde gelegtder Grundstein wurde gelegt Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der gründliche Typder gründliche Typ Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Gründungder Gründung Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Halbzeitpfiffder Halbzeitpfiff Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Halley Kometder Halley Komet Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Halleysche Kometder Halleysche Komet Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Halsentzündungder Halsentzündung Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Hämatologieder Hämatologie Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Hämorrhoidender Hämorrhoiden Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Hämorridender Hämorriden Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Hämosideroseder Hämosiderose Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Handflächeder Handfläche Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Handrückender Handrücken Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Handschriftder Handschrift Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Handwurzelder Handwurzel Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Harnblasengewebsentzündungder Harnblasengewebsentzündung Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Harnsäure im Blutder Harnsäure im Blut Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Harnsäurenlösungder Harnsäurenlösung Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der harte Wegder harte Weg Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Hauptgrundder Hauptgrund Kelimesini Aratmak için Tıklayın


Linguatic Topluluğunda Son Arananlar

pädodontischpädodontisch Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
Glock gunGlock gun Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
apostatise (Brit.)apostatise (Brit.) Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
Hachsharat HayishuvHachsharat Hayishuv Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
kilometre doldurmakkilometre doldurmak Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
stand by one´s wordstand by one´s word Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
set s.t. asideset s.t. aside Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
hınzırlıkhınzırlık Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
ohne Rast und Ruhohne Rast und Ruh Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
mahalle kahvesi gibimahalle kahvesi gibi Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
subsidised (Brit.)subsidised (Brit.) Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
Sturt's desert peaSturt's desert pea Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
Eupatorium coelestinumEupatorium coelestinum Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
vaporise (Brit.)vaporise (Brit.) Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
vaporings (Amer.)vaporings (Amer.) Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
kale kapısıkale kapısı Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
Saccharum officinarumSaccharum officinarum Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
tall gallberry hollytall gallberry holly Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
Colonel Francis NegusColonel Francis Negus Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
stuff smb. with liesstuff smb. with lies Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
eigenhändig übergebeneigenhändig übergeben Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
singe one`s wingssinge one`s wings Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
vote today and have a sayvote today and have a say Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
striated muscle fiberstriated muscle fiber Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
siderochrestic anaemiasiderochrestic anaemia Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
Jehuda Leib GordonJehuda Leib Gordon Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
side noteside note Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
Bradley's spleenwortBradley's spleenwort Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
vocational rehabilitation programvocational rehabilitation program Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
straight and narrow pathstraight and narrow path Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
überschuss an Angebotenüberschuss an Angeboten Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
LederjackeLederjacke Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
critical but stable conditioncritical but stable condition Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
genus Macrothelypterisgenus Macrothelypteris Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
suborder Odontocetisuborder Odontoceti Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
suborder Myxinoideisuborder Myxinoidei Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
bırakbırak Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
suborder Petromyzoniformessuborder Petromyzoniformes Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
suberise (Brit.)suberise (Brit.) Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
subdivision Basidiomycotinasubdivision Basidiomycotina Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
subdivision Mastigomycotinasubdivision Mastigomycotina Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
subdivision Mastigomycotasubdivision Mastigomycota Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
subfamily Peristediinaesubfamily Peristediinae Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
subclass Elasmobranchiisubclass Elasmobranchii Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
subclass Acnidosporidiasubclass Acnidosporidia Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
subclass Crossopterygiisubclass Crossopterygii Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
admeasurementadmeasurement Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
subclass Euascomycetessubclass Euascomycetes Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
subclass Cnidosporidiasubclass Cnidosporidia Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
subclass Opisthobranchiasubclass Opisthobranchia Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
Linguatic Şimdi İndir
Linguatic Sözlük v1.4 b1.28

Ücretsiz Linguatic Sözlükleri

İngilizce Türkçe Linguatic İngilizce Türkçe Sözlük
Türkçe İngilizce Linguatic Türkçe İngilizce Sözlük
İngilizce İngilizce Linguatic İngilizce İngilizce Sözlük
Almanca Türkçe Linguatic Almanca Türkçe Sözlük
Türkçe Almanca Linguatic Türkçe Almanca Sözlük
İngilizce Almanca Linguatic İngilizce Almanca Sözlük
Almanca İngilizce Linguatic Almanca İngilizce Sözlük
İngilizce İngilizce WordNet 3.0 Sözlük
Üyelik
Kullanıcı Adı:
Şifre:
Şifremi Unuttum?
Şifremi Unuttum?
Şifrenizi alabilmek için e-mail adresinizi giriniz. Şifreniz e-mail adresinize gönderilecektir.
Yeni Üye Kaydı
Destek almak, yeni sürümlerden ve hata giderimleri hakkında bilgilendirilmek için Linguatic Topluluğuna katılın
Arama Tarihçem

Henüz aranan kelime yok !
Linguatic Sözlük İndeksi

Üyelik | Hakkımızda | Reklam | Gizlilik Bildirimi | Kullanım Şartları TaiSoft Logo
Telif Hakkı © 2008 - 2020 Linguatic Topluluğu. Tüm Hakları Saklıdır.   Linguatic Topluluğu bir TaiSoft Yazılım ve Danışmanlık iştirakidir.