Linguatic Logo Türkçe Change Language to English Dili Türkçe'ye Çevir
Ana Sayfa Özellikler İndir Forum Reklam Hakkımızda Bağış Yap
Aranacak Kelime yada Sözcük Grubu Keyboard
ç ğ ş ı ö ü
     

Linguatic Sözlük İndeksi
Almanca


Linguatic Almanca Sözlük İndeksi - Harf D : Sayfa No 25A | Ä | B | C | D | E | F | G | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | Q | R | S | T | U | Ü | V | W | X | Y | Z |

D : < Önceki 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Sonraki >

der kleine Kraterder kleine Krater Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der kleine Prinzder kleine Prinz Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Kleine Wagender Kleine Wagen Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der kleinste Teilder kleinste Teil Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Knochenentstehungder Knochenentstehung Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Knochenformungder Knochenformung Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Knochenkrusteder Knochenkruste Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Knochenmessungder Knochenmessung Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Kodexder Kodex Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der kommende Tagder kommende Tag Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Kommerzialisationsprozessder Kommerzialisationsprozess Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Konfiguration nachder Konfiguration nach Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Konstruktionsplander Konstruktionsplan Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Konzessionärder Konzessionär Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Kopfaderder Kopfader Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Korander Koran Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Korrosion unterliegender Korrosion unterliegen Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der König ist nacktder König ist nackt Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der König ist tot es lebe der Königder König ist tot es lebe der König Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der König ist tot lang lebe der Königder König ist tot lang lebe der König Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der König von Jordaniender König von Jordanien Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der König von Norwegender König von Norwegen Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der König von Spaniender König von Spanien Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der königliche Vorkosterder königliche Vorkoster Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Königspalastder Königspalast Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Körnerkrankheitder Körnerkrankheit Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Körpersäfteder Körpersäfte Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Krankheitszuordnungder Krankheitszuordnung Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Kreis der Feindseligkeitder Kreis der Feindseligkeit Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Krieg zwischen den übermächtender Krieg zwischen den übermächten Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Kriegsgottder Kriegsgott Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Kristallografieder Kristallografie Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Kritikforschungder Kritikforschung Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Krümmungder Krümmung Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Kugelbakteriender Kugelbakterien Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Kunde hat immer Rechtder Kunde hat immer Recht Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Kuneitra Grenzübergangder Kuneitra Grenzübergang Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Kupfergürtelder Kupfergürtel Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Kürze halberder Kürze halber Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der kürzeste Tag des Jahresder kürzeste Tag des Jahres Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der kürzeste Tag im Jahrder kürzeste Tag im Jahr Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Küste entlangder Küste entlang Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Laden läuftder Laden läuft Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Lagerpflanzender Lagerpflanzen Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Laguneder Lagune Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Lähmung der Augenmuskulaturder Lähmung der Augenmuskulatur Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Landengeder Landenge Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der lange Arm des Gesetzesder lange Arm des Gesetzes Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Länge nachder Länge nach Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der langersehnte Titelder langersehnte Titel Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Lärm überwältigte die Hilferufeder Lärm überwältigte die Hilferufe Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der lateinischen Spracheder lateinischen Sprache Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der lateinischen Völkerder lateinischen Völker Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Laune nachder Laune nach Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der laurischen Säureder laurischen Säure Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Lebensfunkeder Lebensfunke Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Lebewesender Lebewesen Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Lederhaut des Augesder Lederhaut des Auges Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der leere Raumder leere Raum Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Lehre der Bewegungder Lehre der Bewegung Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Lehre des Hörensder Lehre des Hörens Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der leichten Zwischenmahlzeitder leichten Zwischenmahlzeit Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Leitungsstabder Leitungsstab Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Leprakrankheitder Leprakrankheit Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Letze Mohikanerder Letze Mohikaner Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der letzte Dreckder letzte Dreck Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der letzte Mohikanerder letzte Mohikaner Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der letzte Schreider letzte Schrei Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der letzte Schreieder letzte Schreie Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der letzte Strohhalmder letzte Strohhalm Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der letzte Walzerder letzte Walzer Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der letzte Zug nachder letzte Zug nach Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Libanon Kriegder Libanon Krieg Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Lichtaussetzungder Lichtaussetzung Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Liderder Lider Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Liebeder Liebe Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Liebe wegender Liebe wegen Kelimesini Aratmak için Tıklayın
Der LitaniflussDer Litanifluss Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Lorbeerfamilie angehörendder Lorbeerfamilie angehörend Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Löwenanteilder Löwenanteil Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Lungen und der Bronchiender Lungen und der Bronchien Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Lungenschrumpfungder Lungenschrumpfung Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der lutherischen Theorieder lutherischen Theorie Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der magische Kreisder magische Kreis Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Maharal von Pragder Maharal von Prag Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Maifeiertagder Maifeiertag Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Mandelnder Mandeln Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Mann am Ruderder Mann am Ruder Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Mann am Steuerder Mann am Steuer Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Mann Auditoriumder Mann Auditorium Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Mann auf dem Mondder Mann auf dem Mond Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Mann auf der Strasseder Mann auf der Strasse Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Mann der Stundeder Mann der Stunde Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Mann seinder Mann sein Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Mannschaftskapitänder Mannschaftskapitän Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Märchenprinzder Märchenprinz Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Mariader Maria Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Marktwertder Marktwert Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Mastdarmsichtder Mastdarmsicht Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Mäusefamilie angehörendder Mäusefamilie angehörend Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Medikamentenbehandlungder Medikamentenbehandlung Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Meinung Ausdruck gebender Meinung Ausdruck geben Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Meinung dassder Meinung dass Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Meinung enthaltender Meinung enthalten Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Meinung seinder Meinung sein Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Meioseder Meiose Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Menospauseder Menospause Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Mensch denkt und Gott lenktder Mensch denkt und Gott lenkt Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Mensch ist zum Leiden geborender Mensch ist zum Leiden geboren Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Mensch lebt nicht von Brot alleinder Mensch lebt nicht von Brot allein Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Menstruationder Menstruation Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Menstruationsschmerzender Menstruationsschmerzen Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Menstruationsüberblutungder Menstruationsüberblutung Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Messung von Substanzdurchsichtigkeitder Messung von Substanzdurchsichtigkeit Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Metabioseder Metabiose Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Metageneseder Metagenese Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Meute vorwerfender Meute vorwerfen Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Milch entwöhntder Milch entwöhnt Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Milchabsonderungder Milchabsonderung Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Milchwegder Milchweg Kelimesini Aratmak için Tıklayın
der Militärdienstder Militärdienst Kelimesini Aratmak için Tıklayın


Linguatic Topluluğunda Son Arananlar

GouvernanteGouvernante Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
ayın uzaklığıayın uzaklığı Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
research assistantresearch assistant Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
BettzeitBettzeit Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
8989 Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
James Bond KofferJames Bond Koffer Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
PappkartonPappkarton Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
hayatına kastetmekhayatına kastetmek Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
kangallanmakkangallanmak Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
activistactivist Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
VerbraucherVerbraucher Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
sweep netsweep net Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
PagurusPagurus Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
alnaçalnaç Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
baptismalbaptismal Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
vorübergehend erblindenvorübergehend erblinden Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
grausamgrausam Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
BediensteterBediensteter Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
nostalgischnostalgisch Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
kiralanamazkiralanamaz Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
unstrungunstrung Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
StellplatzStellplatz Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
ApparatschikApparatschik Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
elektrometreelektrometre Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
slouchingslouching Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
Ehre bewahrenEhre bewahren Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
cab drivercab driver Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
seven kadınseven kadın Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
missmutigmissmutig Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
AllhallowAllhallow Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
squat downsquat down Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
haznehazne Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
bench warmerbench warmer Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
ölümsüzölümsüz Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
füßigfüßig Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
BaustatikBaustatik Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
Anemone ripariaAnemone riparia Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
cytopeniacytopenia Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
ErlebnisparkErlebnispark Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
incirlikincirlik Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
akkelebekakkelebek Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
amenable to lawamenable to law Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
WasserwaageWasserwaage Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
AnmeldestelleAnmeldestelle Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
SusanSusan Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
shootshoot Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
shopaholicshopaholic Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
egg washegg wash Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
ErntefestErntefest Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
ablösenablösen Kelimesini Aratmak için Tıklayın
,
Linguatic Şimdi İndir
Linguatic Sözlük v1.4 b1.28

Ücretsiz Linguatic Sözlükleri

İngilizce Türkçe Linguatic İngilizce Türkçe Sözlük
Türkçe İngilizce Linguatic Türkçe İngilizce Sözlük
İngilizce İngilizce Linguatic İngilizce İngilizce Sözlük
Almanca Türkçe Linguatic Almanca Türkçe Sözlük
Türkçe Almanca Linguatic Türkçe Almanca Sözlük
İngilizce Almanca Linguatic İngilizce Almanca Sözlük
Almanca İngilizce Linguatic Almanca İngilizce Sözlük
İngilizce İngilizce WordNet 3.0 Sözlük
Üyelik
Kullanıcı Adı:
Şifre:
Şifremi Unuttum?
Şifremi Unuttum?
Şifrenizi alabilmek için e-mail adresinizi giriniz. Şifreniz e-mail adresinize gönderilecektir.
Yeni Üye Kaydı
Destek almak, yeni sürümlerden ve hata giderimleri hakkında bilgilendirilmek için Linguatic Topluluğuna katılın
Arama Tarihçem

Henüz aranan kelime yok !
Linguatic Sözlük İndeksi

Üyelik | Hakkımızda | Reklam | Gizlilik Bildirimi | Kullanım Şartları TaiSoft Logo
Telif Hakkı © 2008 - 2020 Linguatic Topluluğu. Tüm Hakları Saklıdır.   Linguatic Topluluğu bir TaiSoft Yazılım ve Danışmanlık iştirakidir.