Linguatic Logo English Change Language to English Dili Türkçe'ye Çevir
Home Features Download Forum Advertise About Us Donate
Search Word or Phrase Keyboard
ç ğ ş ı ö ü
     

Search Results
abo


English Turkish

Linguatic English Turkish Dictionary

aboClick to Search abo
 (äb´o)
yerli, ataları çok eski çağlardan bu yana Avustralya´da yaşamış olan biri
aboardClick to Search aboard
 (ıbord´)
gemiye, uçağa, trene, atobüse, gemide, uçakta
abodeClick to Search abode
 (ıbod´)
oturulan yer, ikametgâh, konut
aboilClick to Search aboil
 
kaynayan, hararetli
abolishClick to Search abolish
 (ıbal´îş)
kaldırmak, ortadan kaldırmak, feshetmek, iptal etmek, bozmak
abolishingClick to Search abolishing
 
feshetme
abolitionClick to Search abolition
 (äbılîş´ın)
kaldırma, yürürlükten kaldırma, fesih, iptal, kaldırılma, yürürlükten kaldırılma, feshetme
abolitionismClick to Search abolitionism
 
köleliğin kaldırılması akımı, kaldırma akımı
abolitionistClick to Search abolitionist
 
köleliğin kaldırılması yanlısı
abominableClick to Search abominable
 (ıbam´înıbıl)
iğrenç, menfur; çok kötü, berbat, pis
abominable snowmanClick to Search abominable snowman
 
kar adam, yeti
abominateClick to Search abominate
 (ıbam´ıneyt)
nefret etmek, iğrenmek, tiksinmek
abominationClick to Search abomination
 (ıbamıney´şın)
iğrenme, nefret, nefret edilen şey
aboriginalClick to Search aboriginal
 (äbırîc´ınıl)
yerli, yerlisi olan
aboriginalClick to Search aboriginal
 (äbırîc´ınıl)
yerli
aborigineClick to Search aborigine
 (äbırîc´ıni)
asıl yerli, ataları çok eski çağlardan bu yana belirli bir yerde yaşamış olan biri
aboriginesClick to Search aborigines
 (äbırîc´ıniz)
bitki örtüsü, yerli halk, yöresel hayvanlar
abortClick to Search abort
 (ıbôrt´)
çocuk düşürmek, düşük yapmak, gelişememek, başarısızlıkla sonuçlanmak, durdurmak, iptal etmek; (Bilgisayar) prosedürü durdurmak
abortedClick to Search aborted
 
boşa çıkmış, başarısızlığa uğramış
abortifacientClick to Search abortifacient
 
abortif, düşük ilacı
abortionClick to Search abortion
 (ıbôr´şın)
kürtaj, düşük, bebek aldırma, başarısızlık
abortionistClick to Search abortionist
 (ıbôr´şınîst)
kürtaj yapan kimse, düşük yaptıran kimse
abortiveClick to Search abortive
 (ıbôr´tîv)
prematüre, erken doğmuş; verimsiz, düşük yaptıran; başarısız; kısır
abouliaClick to Search aboulia
 (ıbu´liyı)
irade yitimi
aboundClick to Search abound
 (ıbaund´)
bol olmak, çok olmak, dolu olmak, kaynamak
abound inClick to Search abound in
 (ıbaund´in)
bir yerde bol / çok olmak
abound withClick to Search abound with
 (ıbaund´vit)
bir yerde bol / çok olmak
aboundingClick to Search abounding
 
bol, çok, dolu
aboutClick to Search about
 (ıbaut´)
hakkında, ile ilgili, üzerine, üstüne; -in özünde/karakterinde; İng. -in orasında burasında; -in orasına burasına; her tarafında; her tarafına; İng. -de; etrafında; İng. (birinin) üstünde / vücudunda
aboutClick to Search about
 (ıbaut´)
aşağı yukarı, yaklaşık, az çok; hemen hemen, neredeyse; İng. orada burada; oraya buraya; oradan oraya; her tarafta; her tarafa; İng. ortalıkta, etrafta, civarda; ters yöne; İng. döndürmek veya çevirmek gibi fiilleri pekiştirir
about faceClick to Search about face
 
geriye dönüş, yüz seksen derece dönme
About face!Click to Search About face!
 
Geriye dön!
About ship!Click to Search About ship!
 
Alesta tiramola!
about toClick to Search about to
 
üzere, mek üzere
about to dieClick to Search about to die
 
ölmek üzere
about to happenClick to Search about to happen
 
eli kulağında
about turnClick to Search about turn
 
geriye dönüş, yüz seksen derece dönme
about-faceClick to Search about-face
 (ıbaut´feys)
geriye dönüş; eskiden savunduğunun tersini savunmaya başlama
about-faceClick to Search about-face
 (ıbaut.feys´)
geriye dönmek
about-shipClick to Search about-ship
 (ıbaut.şîp´)
(--ped, --ping) den. tiramola etmek
about-turnClick to Search about-turn
 (ıbaut´tırn)
geriye dönüş; eskiden savunduğunun tersini savunmaya başlama
about-turnClick to Search about-turn
 (ıbaut.tırn´)
geriye dönmek
aboveClick to Search above
 (ıb^v´)
yukarıda olan şey
aboveClick to Search above
 (ıb^v´)
üstünde, üzerinde, üzerine, yüksek, üstün, öte
aboveClick to Search above
 (ıb^v´)
yukarıda, cennette, daha çok, önce
aboveClick to Search above
 (ıb^v´)
yukarıdaki, sözü geçen
above allClick to Search above all
 
herşeyden fazla, özellikle, bilhassa
above averageClick to Search above average
 
ortalamanın üstünde
above averageClick to Search above average
 
vasatın üstünde
above boardClick to Search above board
 
dürüst, hilesiz, doğru
above mentionedClick to Search above mentioned
 
yukarıda adı geçen, yukarıdaki
above parClick to Search above par
 
yazılı değerin üstünde
above sea levelClick to Search above sea level
 
deniz seviyesi üstünde
above suspicionClick to Search above suspicion
 
şüphe edilmez, şüphe götürmez, güvenilir
above the ordinaryClick to Search above the ordinary
 
olağanüstü, alışılmışın ötesinde
above the saltClick to Search above the salt
 
evsahipleri ile beraber
aboveboardClick to Search aboveboard
 (ıb^v´bôrd)
dürüst; yasal, kanuna aykırı olmayan
aboveboardClick to Search aboveboard
 (ıb^v´bôrd)
dürüst bir şekilde
abovegroundClick to Search aboveground
 (ıb^v´graund)
toprak üstündeki, toprağın üzerinde olan, yeryüzündeki, açık
abovementionedClick to Search abovementioned
 (ıb^v´menşınd)
the yukarıda söz edilen/adı geçen şey/kişi; yukarıda adı geçenler; daha önce söz edilen/adı geçen şey/kişi; daha önce adı geçenler
above-mentionedClick to Search above-mentioned
 (ıb^v´menşınd)
the yukarıda söz edilen/adı geçen; daha önce söz edilen/adı geçen
abovestairsClick to Search abovestairs
 (ıb^v´sterz´)
yukarıya, üst kata; yukarıda, üst katta
abovestairsClick to Search abovestairs
 (ıb^v´sterz´)
yukarıdaki, üst kattaki; üst kata ait
abovestairsClick to Search abovestairs
 (ıb^v´sterz´)
üst kat

Turkish English

Linguatic Turkish English Dictionary

aboClick to Search abo
 
ah, word used to express a variety of emotions (delight, relief, surprise or contempt), oh
aboneClick to Search abone
 
subscriber, one who signs up to receive a service or publication (i.e. magazine, newspaper, etc.)
abone kaydolmakClick to Search abone kaydolmak
 
take out a subscription to
abone olmakClick to Search abone olmak
 
subscribe to, take out a subscription to, take in
abone ücretiClick to Search abone ücreti
 
subscription fee, subscription, subscription price
abonelikClick to Search abonelik
 
subscription, being a subscriber; payment given for regularly scheduled performances or publications (i.e. magazine, concert series, etc.)
abonmanClick to Search abonman
 
subscription; season ticket, ticket which is valid for the entire season; contract with a public utility for its services
abordaClick to Search aborda
 
alongside
abortifClick to Search abortif
 
abortifacient, causing the premature termination of a pregnancy, inducing abortion (of a drug)
abosaClick to Search abosa
 
avast

English English

Linguatic English English Dictionary

AboClick to Search Abo
 
(Offensive Slang) aboriginal (used in Australia)
aboardClick to Search aboard
 
on, in, into (ship, train, plane, etc.)
aboard a shipClick to Search aboard a ship
 
on the ship
abode of demonsClick to Search abode of demons
 
dwelling place of demons, residence of demons
aboilClick to Search aboil
 
boiling
aboilClick to Search aboil
 
in a condition of excited activity
abolishClick to Search abolish
 
cancel, revoke
abolish a lawClick to Search abolish a law
 
get rid of a law
abolishableClick to Search abolishable
 
capable of being abolished, capable of being revoked or cancelled
abolishedClick to Search abolished
 
cancelled, annulled, revoked, repealed; abrogatee
abolisherClick to Search abolisher
 
one who does away with, one who revokes, one who cancels
abolishingClick to Search abolishing
 
annulling; act of making void
abolishmentClick to Search abolishment
 
annulment, nullification, abrogation, cancellation, elimination
abolition of lawClick to Search abolition of law
 
cancellation of a law, annulment of a law (Legal)
abolitionaryClick to Search abolitionary
 
of or pertaining to abolition
abolitionismClick to Search abolitionism
 
principles held by abolitionists; opposition to slavery
abolitionistClick to Search abolitionist
 
one who sought to outlaw slavery (during the 18th and 19th centuries); one who seeks to abolish any law or regulation
abomasalClick to Search abomasal
 
referring to the fourth stomach in cud chewing animals
abomasumClick to Search abomasum
 
fourth stomach in cud chewing animals
abomasusClick to Search abomasus
 
fourth stomach in cud chewing animals (also abomasum)
abominable behaviorClick to Search abominable behavior
 
detestable conduct, horrible actions, loathsome behavior
abominable snowmanClick to Search abominable snowman
 
terrible snowperson, evil man made of snow
abominablenessClick to Search abominableness
 
loathsomeness, detestableness; disagreeableness, unpleasantness; inferiority, badness
abominablyClick to Search abominably
 
despicably; horribly; disgracefully
abominateClick to Search abominate
 
loathe intensely, detest, hate
abominationClick to Search abomination
 
loathing, detestation; shameful deed, evil, villainy
abominatorClick to Search abominator
 
one who loathes or detests
aboradClick to Search aborad
 
directed away from the mouth (Anatomy, Zoology)
aboralClick to Search aboral
 
away from or opposite the mouth (Anatomy, Zoology)
AboriginalClick to Search Aboriginal
 
of or pertaining to aborigines; original, first, native, indigenous
AboriginalClick to Search Aboriginal
 
member of any of the peoples who lived in Canada before the European settlers arrived; member of the dark-skinned people indigenous to Australia
aboriginal forestsClick to Search aboriginal forests
 
forests that have existed in an area from the beginning
aboriginal sinClick to Search aboriginal sin
 
first sin of mankind committed by Adam and Eve in the Garden of Eden
AboriginalityClick to Search Aboriginality
 
quality of being aboriginal
aboriginallyClick to Search aboriginally
 
from the beginning
aborigineClick to Search aborigine
 
native, indigenous person, member of a people considered to be the original inhabitants of a region
AborigineClick to Search Aborigine
 
member of the dark-skinned people indigenous to Australia
aboriginesClick to Search aborigines
 
earliest known and original occupants of a country; descendants of the first Australians who were the Aboriginies; first original fauna and vegetation of a geographical region
AboriginiesClick to Search Aboriginies
 
first people to live in Australia
aborningClick to Search aborning
 
in the process of being created
abort a programClick to Search abort a program
 
quit a program, make a program stop
abort attackClick to Search abort attack
 
stop an attack
aborted fetusClick to Search aborted fetus
 
fetus that due to certain reason or circumstances has been aborted; (Slang) adult man that shaves his head for reasons that are not known and looks like a large fetus
aborterClick to Search aborter
 
one who aborts, one who terminates prematurely
aborticideClick to Search aborticide
 
killing of a fetus while it is in the womb
abortifacientClick to Search abortifacient
 
causing the premature termination of a pregnancy, inducing abortion (of a drug)
abortifacientClick to Search abortifacient
 
drug which causes abortion, agent which causes the premature termination of a pregnancy
abortionClick to Search abortion
 
premature termination of a pregnancy, miscarriage (caused by natural or artificial means); failure; premature termination (of a project, etc.); failure to develop (Biology)
abortionalClick to Search abortional
 
pertaining to or characterized by abortion (premature termination of a pregnancy); of a failure, of something which does not succeed
abortionistClick to Search abortionist
 
doctor who performs abortions, doctor who terminates pregnancies (derogatory)
abortive attackClick to Search abortive attack
 
unavailing offensive, ineffectual assault, failed attack
abortive attemptClick to Search abortive attempt
 
failed attempt, effort that did not succeed
abortive planClick to Search abortive plan
 
failed plan, scheme that did not succeed
abortive schemeClick to Search abortive scheme
 
failed plan, plan that did not succeed
abortive strikeClick to Search abortive strike
 
unsuccessful strike by employees; failed attack
abortivelyClick to Search abortively
 
in an abortive manner; prematurely; unsuccessfully
abortivenessClick to Search abortiveness
 
unproductiveness, fruitlessness
abortusClick to Search abortus
 
aborted or miscarried fetus (Medical)
Aboth tractateClick to Search Aboth tractate
 
part of the writings of the Mishnah (Judaism)
AbouClick to Search Abou
 
Arabic name
Abou-HatziraClick to Search Abou-Hatzira
 
family name
abouliaClick to Search aboulia
 
mental disorder in which free will is lost or impaired (Psychology)
aboundClick to Search abound
 
be plentiful, be abundant; be filled with; overflow with
abound inClick to Search abound in
 
be plentiful, be full of -
abound in courageClick to Search abound in courage
 
be full of courage
abound withClick to Search abound with
 
overflow with, be full of
aboundingClick to Search abounding
 
existing in abundance
abounding in mistakesClick to Search abounding in mistakes
 
containing many errors, having many mistakes
about a monthClick to Search about a month
 
around one month; approximately a month
about faceClick to Search about face
 
change direction; originally a military command in the United States to turn and face the opposite direction
about face!Click to Search about face!
 
turn around!, about turn! (command to soldiers in formation)
about shipClick to Search about ship
 
bring the ship about, turn the ship around (command)
about sledgeClick to Search about sledge
 
largest hammer used by smiths
about this and thatClick to Search about this and that
 
not about anything in particular
about toClick to Search about to
 
on the verge of; pointing out something that will take place very soon; suggests that something is imminent (E.g.: "Susan is sitting at the table and I think she is about to eat lunch")
about to dieClick to Search about to die
 
almost dying
about to explodeClick to Search about to explode
 
set to explode momentarily
about turnClick to Search about turn
 
act of turning 180 degrees (Military)
about turn!Click to Search about turn!
 
turn around!, about face! (command to soldiers in formation)
about-faceClick to Search about-face
 
act of turning to face the opposite direction from the original position (Military); complete change in position or attitude
aboveClick to Search above
 
something previously mentioned, something previously indicated
aboveClick to Search above
 
over; higher than; more than
aboveClick to Search above
 
overhead, over, in a higher place; more; aforementioned (in a text)
aboveClick to Search above
 
mentioned earlier in the same text
above allClick to Search above all
 
beyond everything else, more than everything else
above and beyondClick to Search above and beyond
 
more than enough
above averageClick to Search above average
 
higher than the norm
above average rangeClick to Search above average range
 
range that is higher than the norm
above boardClick to Search above board
 
legal, not hidden, not under the table, not underhanded Every action, every payment is above board. Customers respect that kind of honesty.
above groundClick to Search above ground
 
above the surface of the ground; openly, frankly; living, alive
Above Ground LevelClick to Search Above Ground Level
 
AGL, altitude above the surface of the Earth, height above the ground
above mentionedClick to Search above mentioned
 
previously mentioned, aforementioned
above namedClick to Search above named
 
aforesaid, mentioned previously in the same text
above parClick to Search above par
 
above average, beyond what is expected
above rubiesClick to Search above rubies
 
very precious, priceless, worth a fortune
above sea levelClick to Search above sea level
 
above the level corresponding to the surface of the sea
above seasonal normsClick to Search above seasonal norms
 
higher than the average for the season
above standardClick to Search above standard
 
above the norm, of higher quality than the norm
above suspicionClick to Search above suspicion
 
beyond suspicion, cannot be suspected
above the normClick to Search above the norm
 
exceeding the average, beyond what is normally observed
above the waterClick to Search above the water
 
higher than the level of water; managing, coping (in a certain situation or under certain circumstances)
above waterClick to Search above water
 
above the surface of the water; out of danger, not at risk
aboveboardClick to Search aboveboard
 
exposed, obvious; fair, just
abovegroundClick to Search aboveground
 
above the surface of the ground
abovestairsClick to Search abovestairs
 
upstairs

German Turkish

Linguatic German Turkish Dictionary

AbonnementClick to Search Abonnement
 
s. s. abon`ımet
abonman
AbonnentClick to Search Abonnent
 
en. r. abo`nent
abone
abonnierenClick to Search abonnieren
 
v. abo`ni:rın
abone olmak
AbortClick to Search Abort
 
f. çocuk düşürmek, düşük yapmak, gelişememek, başarısızlıkla sonuçlanmak, durdurmak, iptal etmek; (Bilgisayar) prosedürü durdurmak

Turkish German

Linguatic Turkish German Dictionary

aboneClick to Search abone
 
abonnent
abone olmakClick to Search abone olmak
 
abonnieren, subskribieren
abonmanClick to Search abonman
 
abonnement, subskribtion

English German

Linguatic English German Dictionary

aboardClick to Search aboard
 
adv. anwesend; an Bord
prp. auf, in, im (Schiff, Flugzeug, Zug usw.)
abodeClick to Search abode
 
n. Wohnplatz; längerer Aufenthalt an einem Platz
abide
v. Einhaltung der Regeln, der Gesetze; bleiben; überleben
abolish a lawClick to Search abolish a law
 
ein Gesetz abschaffen
abolishableClick to Search abolishable
 
adj. abschaffbar, aufhebbar
abolisherClick to Search abolisher
 
n. Abschaffer, abschaffen, aufheben
abolishmentClick to Search abolishment
 
n. Abschaffung, Aufhebung
abolition of lawClick to Search abolition of law
 
Aufhebung eines Gesetzes, Streichung eines Gesetzes
abolitionaryClick to Search abolitionary
 
adj. abschaffend
abolitionismClick to Search abolitionism
 
n. Abschaffung
abolitionistClick to Search abolitionist
 
n. Abolitionist
abomasalClick to Search abomasal
 
adj. vom vierten Magen (bei Wiederkäuer)
abomasumClick to Search abomasum
 
n. vierter Magen (bei Wiederkäuern)
abomasusClick to Search abomasus
 
n. der vierte Magen (bei Wiederkäuern)
abominable behaviorClick to Search abominable behavior
 
scheußliches Benehmen
abominable snowmanClick to Search abominable snowman
 
der Schneemensch, der Yeti
abominablenessClick to Search abominableness
 
n. Abscheulichkeit, Widerwärtigkeit; Unannehmlichkeit, Ablehnbarkeit; Unterlegenheit, Schlechtheit
abominablyClick to Search abominably
 
adv. abscheulich, schauerlich; schlecht
abominateClick to Search abominate
 
v. verabscheuen
abominationClick to Search abomination
 
n. Abscheulichkeit; Scheußlichkeit
abominatorClick to Search abominator
 
n. Verabscheuer
aboradClick to Search aborad
 
adv. entfernt vom Mund oder Maul (Anatomie, Zoologie)
aboralClick to Search aboral
 
adj. nicht in der Mundgegend (anat., zool.)
AboriginalClick to Search Aboriginal
 
adj. einheimisch
Aboriginal
n. Aborigini, Angehöriger der Völker in Kanada lebend vor der Ankunft der weißen Siedler; Angehöriger der eingeborenen Völker Australiens
aboriginal forestsClick to Search aboriginal forests
 
Originalwälder, ursprüngliche Wälder
aboriginal sinClick to Search aboriginal sin
 
die Ursünde (im Christentum)
AboriginalityClick to Search Aboriginality
 
n. Ureinwohner, Ureingesessene
aboriginallyClick to Search aboriginally
 
adv. eingeboren
aborigineClick to Search aborigine
 
n. Ureinwohner
Aborigine
n. Aboriginie, Mitglied der Ureinwohner Australiens
aborningClick to Search aborning
 
adv. frühzeitig; bei der Geburt
abort a programClick to Search abort a program
 
das Programm; das Vorhaben ist gescheitert
abort attackClick to Search abort attack
 
einen Angriff abbrechen
aborted fetusClick to Search aborted fetus
 
Abgetriebener Fetus, gewollt abgebrochene Schwangeschaft
aborterClick to Search aborter
 
n. Schwangerschaftsabbrecher, Herbeiführung eines Schwangerschaftsabbruch
aborticideClick to Search aborticide
 
n. Abtreibung
abortifacientClick to Search abortifacient
 
adj. abtreibend
n. Abtreibungsmittel
abortionClick to Search abortion
 
n. Abbruch, Abtreibung (Medizin)
abortionalClick to Search abortional
 
adj. einen Schwangerschaftsabbruch betreffend
abortionistClick to Search abortionist
 
n. Abtreiber
abortive attackClick to Search abortive attack
 
mißlungene Attacke
abortive attemptClick to Search abortive attempt
 
der Versuch ist fehlgeschlagen
abortive planClick to Search abortive plan
 
gescheiterter Plan
abortive schemeClick to Search abortive scheme
 
Fehlgeschlagener Plan, abgebrochener Plan
abortive strikeClick to Search abortive strike
 
fehlgeschlagener Streik
abortivelyClick to Search abortively
 
adv. vorzeitig; mißlingend, fehlschlagend
abortivenessClick to Search abortiveness
 
n. Mißlungenheit, Fehlschlag
abortusClick to Search abortus
 
n. Frühgeburt; Abtreibung; Fall
Aboth tractateClick to Search Aboth tractate
 
Aboth-Traktat, Teil der Mischna Schriften (Judentum)
AbouClick to Search Abou
 
n. Abou, Name oder Teil eines Namens (zum Beispiel Ben-Abou)
Abou-HatziraClick to Search Abou-Hatzira
 
Nachname
abouliaClick to Search aboulia
 
n. Verlust der Willenskraft, Willenlosigkeit
abound inClick to Search abound in
 
beeinflußt von
abound in courageClick to Search abound in courage
 
Reichlich Mut vorweisen
abound withClick to Search abound with
 
wimmeln von; voll sein von
abounding in mistakesClick to Search abounding in mistakes
 
voller Fehler
abounding in waterClick to Search abounding in water
 
Wasser im Überfluss haben
about faceClick to Search about face
 
Abwechselung, Änderung, Wechsel
about-face
Kehrtwendung; kehrtmachen
about face!
zurücktreten! (Militär)
about face!Click to Search about face!
 
about face
Abwechselung, Änderung, Wechsel
about-face
Kehrtwendung; kehrtmachen
zurücktreten! (Militär)
about shipClick to Search about ship
 
Ein Schiff längsseits drehen (Befehl)
about sledgeClick to Search about sledge
 
n. Vorschlaghammer, von Schmiede eingesetzter Hammer
about this and thatClick to Search about this and that
 
hierüber und darüber
about to explodeClick to Search about to explode
 
bereit zu explodieren, explosionsbereit
about turnClick to Search about turn
 
Kehrtwende 180 Grad Drehung (Militär)
about turn!
zurücktreten! (Militär)
about turn!Click to Search about turn!
 
about turn
Kehrtwende 180 Grad Drehung (Militär)
zurücktreten! (Militär)
about-faceClick to Search about-face
 
Kehrtwendung; kehrtmachen
about face
Abwechselung, Änderung, Wechsel
about face!
zurücktreten! (Militär)
aboveClick to Search above
 
n. Obige; Obengenannte, Obengenannter, Obengenannten
prp. über
adv. über, oberhalb
adj. oben
above allClick to Search above all
 
mehr als alles andere
above and beyondClick to Search above and beyond
 
über alles hinaus
above averageClick to Search above average
 
über dem Durchschnitt
above boardClick to Search above board
 
legal, not hidden, not under the table, not underhanded Every action, every payment is above board. Customers respect that kind of honesty.
above groundClick to Search above ground
 
oben; oberhalb
Above Ground LevelClick to Search Above Ground Level
 
Luftraum, Höhenlage über der Erdoberfläche, abgekürzt AGL
above mentionedClick to Search above mentioned
 
adj. Oben erwähnt, wie bereits erwähnt
above namedClick to Search above named
 
Oben genannte, im Text erwähnte
above parClick to Search above par
 
überdurchschnittlich (über dem Preis, über dem Mittelwert, über dem Wert)
above rubiesClick to Search above rubies
 
nicht vergoldet
above sea levelClick to Search above sea level
 
über dem Meeresspiegel
above seasonal normsClick to Search above seasonal norms
 
übersaisonmäßig
above standardClick to Search above standard
 
über der Norm
above suspicionClick to Search above suspicion
 
über jeden Verdacht erhaben
above the normClick to Search above the norm
 
über der Norm
above waterClick to Search above water
 
über dem Wasser; außer Gefahr
aboveboardClick to Search aboveboard
 
adj. korrekt; ehrlich
abovegroundClick to Search aboveground
 
adj. über dem Boden

German English

Linguatic German English Dictionary

AboClick to Search Abo
 
Abo (Abonnement)
subscription, payment given for regularly scheduled performances or publications (i.e. magazine, concert series, etc.)
AbogebührClick to Search Abogebühr
 
Abogebühr (die)
n. subscription fee
AbolitionistClick to Search Abolitionist
 
Abolitionist (der)
n. (during the 18th and 19th centuries) abolitionist, one who sought to outlaw slavery; one who seeks to abolish any law or regulation
AbonnementClick to Search Abonnement
 
Abonnement (das)
n. subscription, endorsement, signing of one`s name, payment given for regularly scheduled performances or publications (i.e. magazine, concert series, etc.)
Abonnement ungültig machenClick to Search Abonnement ungültig machen
 
unsubscribe, cancel a subscription to a newsgroup
AbonnementgebührClick to Search Abonnementgebühr
 
Abonnementgebühr (die)
n. subscription charge
AbonnementserneuerungClick to Search Abonnementserneuerung
 
Abonnementserneuerung (die)
n. resubscription, act of subscribing again
AbonnentClick to Search Abonnent
 
Abonnent (der)
n. prescriber, one who orders medications and medical treatments, subscriber, one who signs up to receive a service or publication (i.e. magazine, newspaper, etc.), cardholder, one who possesses a card, member
AbonnentenpunktClick to Search Abonnentenpunkt
 
Abonnentenpunkt (der)
n. subscriber spot
abordnenClick to Search abordnen
 
v. delegate, appoint as representative; confer authority
AbordnungClick to Search Abordnung
 
Abordnung (die)
n. deputation, act of appointing a representative or representatives; group of appointed representatives, delegation
Abordnung von hochrangigen BeamtenClick to Search Abordnung von hochrangigen Beamten
 
delegation of high-ranking officials, group of representatives who all have lots of authority in their positions
AboriginClick to Search Aborigin
 
Aborigin (der)
n. aborigine, native, indigenous person, member of a people considered to be the original inhabitants of a region
AbortClick to Search Abort
 
Abort (der)
n. privy, lavatory; (caused by natural or artificial means) abortion, premature termination of a pregnancy, miscarriage
AbortgrubeClick to Search Abortgrube
 
Abortgrube (die)
n. cesspool, reservoir for liquid waste and sewage, place full of immorality
abortierenClick to Search abortieren
 
v. abort, end a pregnancy; cancel, call off; fail; (Computers) quit a procedure or program
AbothClick to Search Aboth
 
Aboth (der)
n. Aboth, Tractate of the Fathers (chapter in the Mishna)
Aboth TraktatClick to Search Aboth Traktat
 
Aboth tractate, part of the writings of the Mishnah (Judaism)
AbouClick to Search Abou
 
n. Abou, Arabic name

English English

WordNet 3.0 Dictionary

AboClick to Search Abo
 
noun
a dark-skinned member of a race of people living in Australia when Europeans arrived (Freq. 2)
Syn: Aborigine, Aboriginal, native Australian, Australian Aborigine
Derivationally related forms: Aboriginal (for: Aboriginal), Aboriginal (for: Aborigine)
Hypernyms: Australian, Aussie, ethnic group, ethnos
ABO antibodiesClick to Search ABO antibodies
 
noun
blood type antibodies (Freq. 1)
Hypernyms: antibody
ABO blood group systemClick to Search ABO blood group system
 
noun
a classification system for the antigens of human blood; used in blood transfusion therapy; four groups are A and B and AB and O
Syn: ABO system, ABO group
Hypernyms: classification system
ABO groupClick to Search ABO group
 
noun
a classification system for the antigens of human blood; used in blood transfusion therapy; four groups are A and B and AB and O
Syn: ABO blood group system, ABO system
Hypernyms: classification system
ABO systemClick to Search ABO system
 
noun
a classification system for the antigens of human blood; used in blood transfusion therapy; four groups are A and B and AB and O
Syn: ABO blood group system, ABO group
Hypernyms: classification system
aboardClick to Search aboard
 
adverb
1. on a ship, train, plane or other vehicle (Freq. 4)
Syn: on board
2. on first or second or third base (Freq. 1)
- example : Their second homer with Bob Allison aboard
Syn: on base
Topics: baseball, baseball game
3. side by side
- example : anchored close aboard another ship
Syn: alongside
4. part of a group
- example : Bill's been aboard for three years now
abocclusionClick to Search abocclusion
 
noun
the condition in which the upper teeth do not touch the lower teeth when biting
Hypernyms: disorder, upset
abodeClick to Search abode
 
noun
1. any address at which you dwell more than temporarily (Freq. 1)
- example : a person can have several residences
Syn: residence
Hypernyms: address
Hyponyms: domicile, legal residence, home, place
2. housing that someone is living in (Freq. 1)
- example : he built a modest dwelling near the pond
- example : they raise money to provide homes for the homeless
Syn: dwelling, home, domicile, habitation, dwelling house
Derivationally related forms: domiciliary (for: domicile), home (for: home), dwell (for: dwelling)
Hypernyms: housing, lodging, living accommodations
Hyponyms:
cliff dwelling, condominium, condo, fixer-upper, hearth, fireside, hermitage, homestead, house, lake dwelling, pile dwelling, lodge, indian lodge, messuage, semi-detached house, vacation home, yurt
Part Meronyms:
bathroom, bath, bedroom, sleeping room, sleeping accommodation, chamber, bedchamber, den, dinette, dining room, dining-room, dressing room, family room, kitchen, living room, living-room, sitting room, front room, parlor, parlour
abohmClick to Search abohm
 
noun
a unit of resistance equal to a billionth of an ohm
Hypernyms: resistance unit
Part Holonyms: ohm
abolishClick to Search abolish
 
verb
do away with (Freq. 9)
- example : Slavery was abolished in the mid-19th century in America and in Russia
Syn: get rid of
Ant: establish
Derivationally related forms: abolishable, abolishment, abolition
Hyponyms: cashier, abrogate
Verb Frames:
- example : Somebody ----s something
- example : Something ----s something
abolishableClick to Search abolishable
 
adjective
capable of being abolished
Similar to: destructible
Derivationally related forms: abolish
abolishmentClick to Search abolishment
 
noun
the act of abolishing a system or practice or institution (especially abolishing slavery)
- example : the abolition of capital punishment
Syn: abolition
Derivationally related forms: abolish, abolitionary (for: abolition), abolish (for: abolition)
Hypernyms: termination, ending, conclusion
abolitionClick to Search abolition
 
noun
the act of abolishing a system or practice or institution (especially abolishing slavery) (Freq. 1)
- example : the abolition of capital punishment
Syn: abolishment
Derivationally related forms: abolish (for: abolishment), abolitionary, abolish
Hypernyms: termination, ending, conclusion
abolitionaryClick to Search abolitionary
 
adjective
relating to or favoring abolition, especially abolition of slavery
Pertains to noun: abolition
Derivationally related forms: abolition
abolitionismClick to Search abolitionism
 
noun
the doctrine that calls for the abolition of slavery
Derivationally related forms: abolitionist
Hypernyms: doctrine, philosophy, philosophical system, school of thought, ism
abolitionistClick to Search abolitionist
 
noun
a reformer who favors abolishing slavery (Freq. 2)
Syn: emancipationist
Derivationally related forms: emancipation (for: emancipationist), abolitionism
Hypernyms: reformer, reformist, crusader, social reformer, meliorist
Instance Hyponyms:
Beecher, Henry Ward Beecher, Brown, John Brown, Douglass, Frederick Douglass, Garrison, William Lloyd Garrison, Stowe, Harriet Beecher Stowe, Harriet Elizabeth Beecher Stowe, Tappan, Arthur Tappan, Truth, Sojourner Truth, Tubman, Harriet Tubman, Weld, Theodore Dwight Weld
abomasalClick to Search abomasal
 
adjective
relating to the abomasum (the fourth compartment of the stomach of ruminants)
Pertains to noun: abomasum
Derivationally related forms: abomasum
abomasumClick to Search abomasum
 
noun
the fourth compartment of the stomach of a ruminant; the one where digestion takes place
Syn: fourth stomach
Derivationally related forms: abomasal
Hypernyms: stomach, tummy, tum, breadbasket
Part Holonyms: ruminant
abominableClick to Search abominable
 
adjective
1. unequivocally detestable (Freq. 1)
- example : abominable treatment of prisoners
- example : detestable vices
- example : execrable crimes
- example : "consequences odious to those you govern"- Edmund Burke
Syn: detestable, execrable, odious
Similar to: hateful
Derivationally related forms: odium (for: odious), odiousness (for: odious), abominate
2. exceptionally bad or displeasing
- example : atrocious taste
- example : abominable workmanship
- example : an awful voice
- example : dreadful manners
- example : a painful performance
- example : terrible handwriting
- example : an unspeakable odor came sweeping into the room
Syn: atrocious, awful, dreadful, painful, terrible, unspeakable
Similar to: bad
Derivationally related forms: terribleness (for: terrible), dreadfulness (for: dreadful), awfulness (for: awful)
abominable snowmanClick to Search abominable snowman
 
noun
a large hairy humanoid creature said to live in the Himalayas
Syn: yeti
Hypernyms: legendary creature
abominablyClick to Search abominably
 
adverb
1. in an offensive and hateful manner
- example : I don't know anyone who could have behaved so abominably
Syn: detestably, repulsively, odiously
Derived from adjective: odious (for: odiously), abominable, repulsive (for: repulsively), detestable (for: detestably)
2. in a terrible manner
- example : she sings terribly
Syn: terribly, atrociously, awfully, abysmally, rottenly
Derived from adjective: rotten (for: rottenly), awful (for: awfully), atrocious (for: atrociously), terrible (for: terribly)
abominateClick to Search abominate
 
verb
find repugnant
- example : I loathe that man
- example : She abhors cats
Syn: abhor, loathe, execrate
Derivationally related forms:
execration (for: execrate), abominable, abomination, abominator, loather (for: loathe), loathing (for: loathe), abhorrent (for: abhor), abhorrer (for: abhor), abhorrence (for: abhor)
Hypernyms: hate, detest
Verb Frames:
- example : Somebody ----s something
- example : Somebody ----s somebody
- example : They abominate moving
- example : Sam and Sue abominate the movie
- example : Sam cannot abominate Sue
abominationClick to Search abomination
 
noun
1. a person who is loathsome or disgusting
Derivationally related forms: abominate
Hypernyms: person, individual, someone, somebody, mortal, soul
2. hate coupled with disgust
Syn: abhorrence, detestation, execration, loathing, odium
Derivationally related forms:
odious (for: odium), loathe (for: loathing), execrate (for: execration), detest (for: detestation), abominate, abhorrent (for: abhorrence), abhor (for: abhorrence)
Hypernyms: hate, hatred, disgust
3. an action that is vicious or vile; an action that arouses disgust or abhorrence
- example : his treatment of the children is an abomination
Derivationally related forms: abominate
Hypernyms: transgression, evildoing
abominatorClick to Search abominator
 
noun
one who hates or loathes
Syn: loather
Derivationally related forms: loathe (for: loather), abominate
Hypernyms: hater
AborClick to Search Abor
 
noun
little known Kamarupan languages
Syn: Miri, Mirish, Dafla
Hypernyms: Kamarupan
aboradClick to Search aborad
 
adverb
away from the mouth or oral region
Ant: orad
Derived from adjective: aboral
aboralClick to Search aboral
 
adjective
opposite to or away from the mouth
- example : the aboral surface of a starfish
Ant: oral
Topics: anatomy, general anatomy
AboriginalClick to Search Aboriginal
 
I
noun
a dark-skinned member of a race of people living in Australia when Europeans arrived
Syn: Aborigine, Abo, native Australian, Australian Aborigine
Derivationally related forms: Aboriginal (for: Aborigine)
Hypernyms: Australian, Aussie, ethnic group, ethnos
II
adjective
of or pertaining to members of the indigenous people of Australia
- example : an Aboriginal rite
Pertains to noun: Aborigine
Derivationally related forms: Aborigine
aboriginalClick to Search aboriginal
 
I
noun
an indigenous person who was born in a particular place
- example : the art of the natives of the northwest coast
- example : the Canadian government scrapped plans to tax the grants to aboriginal college students
Syn: native, indigen, indigene, aborigine
Derivationally related forms: aboriginal (for: aborigine), native (for: native)
Hypernyms: person, individual, someone, somebody, mortal, soul
Hyponyms: Levantine, Mauritian, Filipino, Russian, Seychellois
II
adjective
1. characteristic of or relating to people inhabiting a region from the beginning
- example : native Americans
- example : the aboriginal peoples of Australia
Syn: native
Ant: nonnative (for: native)
Derivationally related forms: aborigine, nativeness (for: native)
2. having existed from the beginning; in an earliest or original stage or state
- example : aboriginal forests
- example : primal eras before the appearance of life on earth
- example : the forest primeval
- example : primordial matter
- example : primordial forms of life
Syn: primal, primeval, primaeval, primordial
Similar to: early
Aboriginal AustralianClick to Search Aboriginal Australian
 
noun
the Austronesian languages spoken by Australian aborigines
Syn: Australian
Derivationally related forms: Australian (for: Australian)
Regions: Australia, Commonwealth of Australia
Hypernyms: Austronesian, Austronesian language
Hyponyms: Dyirbal, Jirrbal, Walbiri, Warlpiri
aborigineClick to Search aborigine
 
noun
an indigenous person who was born in a particular place (Freq. 1)
- example : the art of the natives of the northwest coast
- example : the Canadian government scrapped plans to tax the grants to aboriginal college students
Syn: native, indigen, indigene, aboriginal
Derivationally related forms: aboriginal (for: aboriginal), aboriginal, native (for: native)
Hypernyms: person, individual, someone, somebody, mortal, soul
Hyponyms: Levantine, Mauritian, Filipino, Russian, Seychellois
AborigineClick to Search Aborigine
 
noun
a dark-skinned member of a race of people living in Australia when Europeans arrived
Syn: Abo, Aboriginal, native Australian, Australian Aborigine
Derivationally related forms: Aboriginal (for: Aboriginal), Aboriginal
Hypernyms: Australian, Aussie, ethnic group, ethnos
abortClick to Search abort
 
I
noun
the act of terminating a project or procedure before it is completed
- example : I wasted a year of my life working on an abort
- example : he sent a short message requesting an abort due to extreme winds in the area
Hypernyms: termination, ending, conclusion
II
verb
1. terminate before completion
- example : abort the mission
- example : abort the process running on my computer
Derivationally related forms: abortive, abortion
Hypernyms: end, terminate
Verb Frames:
- example : Somebody ----s something
2. cease development, die, and be aborted
- example : an aborting fetus
Hypernyms:
die, decease, perish, go, exit, pass away, expire, pass, kick the bucket, cash in one's chips, buy the farm, conk, give-up the ghost, drop dead, pop off, choke, croak, snuff it
Verb Frames:
- example : Something ----s
3. terminate a pregnancy by undergoing an abortion
Derivationally related forms: abortion
Hypernyms: exhaust, discharge, expel, eject, release
Hyponyms: miscarry
Entailment: conceive
Verb Frames:
- example : Somebody ----s
aborticideClick to Search aborticide
 
noun
1. a drug (or other chemical agent) that causes abortion
Syn: abortifacient, abortion-inducing drug
Derivationally related forms: abortifacient (for: abortifacient)
Hypernyms: drug
Hyponyms: abortion pill, mifepristone, RU 486
2. the act of destroying a fetus
Syn: feticide
Hypernyms: induced abortion
abortifacientClick to Search abortifacient
 
I
noun
a drug (or other chemical agent) that causes abortion
Syn: aborticide, abortion-inducing drug
Hypernyms: drug
Hyponyms: abortion pill, mifepristone, RU 486
II
adjective
causing abortion
Similar to: causative
abortionClick to Search abortion
 
noun
1. termination of pregnancy (Freq. 3)
Derivationally related forms: abortionist, abort
Hypernyms: termination, ending, conclusion
Hyponyms: spontaneous abortion, miscarriage, stillbirth, induced abortion
2. failure of a plan
Syn: miscarriage
Derivationally related forms: abort, miscarry (for: miscarriage)
Hypernyms: failure
abortion pillClick to Search abortion pill
 
noun
an abortion-inducing drug (trade name RU_486) developed in France; when taken during the first five weeks of pregnancy it blocks the action of progesterone so that the uterus sloughs off the embryo
Syn: mifepristone, RU 486
Usage Domain: trademark (for: RU 486)
Hypernyms: abortifacient, aborticide, abortion-inducing drug
abortion-inducing drugClick to Search abortion-inducing drug
 
noun
a drug (or other chemical agent) that causes abortion
Syn: abortifacient, aborticide
Derivationally related forms: abortifacient (for: abortifacient)
Hypernyms: drug
Hyponyms: abortion pill, mifepristone, RU 486
abortionistClick to Search abortionist
 
noun
a person (who should be a doctor) who terminates pregnancies
Derivationally related forms: abortion
Hypernyms: doctor, doc, physician, MD, Dr., medico
abortiveClick to Search abortive
 
adjective
failing to accomplish an intended result
- example : an abortive revolt
- example : a stillborn plot to assassinate the President
Syn: stillborn, unsuccessful
Similar to: unfruitful
Derivationally related forms: abort
abortivelyClick to Search abortively
 
adverb
in an unfruitful manner
Derived from adjective: abortive
abortusClick to Search abortus
 
noun
a human fetus whose weight is less than 0.5 kilogram when removed or expelled from the mother's body
Hypernyms: fetus, foetus
abouliaClick to Search aboulia
 
noun
a loss of will power
Syn: abulia
Derivationally related forms: aboulic, abulic (for: abulia)
Hypernyms: psychological state, psychological condition, mental state, mental condition
aboulicClick to Search aboulic
 
adjective
suffering from abulia; showing abnormal inability to act or make decisions
Syn: abulic
Similar to: neurotic, psychoneurotic
Derivationally related forms: aboulia, abulia (for: abulic)
aboundClick to Search abound
 
verb
1. be abundant or plentiful; exist in large quantities (Freq. 2)
See Also: abound in
Derivationally related forms: abundant, abundance
Hypernyms: be
Verb Frames:
- example : Something ----s
- example : Something is ----ing PP
2. be in a state of movement or action
- example : The room abounded with screaming children
- example : The garden bristled with toddlers
Syn: burst, bristle
Derivationally related forms: burst (for: burst)
Hypernyms: have, feature
Verb Frames:
- example : Somebody ----s something
- example : The streets abound with crowds
- example : The crowds abound in the streets
abound inClick to Search abound in
 
verb
exist in large quantity (Freq. 1)
Syn: teem in, pullulate with
Hypernyms: occur
Verb Frames:
- example : Something ----s somebody
- example : Something ----s something
aboundingClick to Search abounding
 
adjective
existing in abundance (Freq. 1)
- example : abounding confidence
- example : whiskey galore
Syn: galore
Similar to: abundant
aboutClick to Search about
 
I
adjective
on the move
- example : up and about
- example : the whole town was astir over the incident
Syn: astir
Similar to: active
II
adverb
1. (of quantities) imprecise but fairly close to correct (Freq. 55)
- example : lasted approximately an hour
- example : in just about a minute
- example : he's about 30 years old
- example : I've had about all I can stand
- example : we meet about once a month
- example : some forty people came
- example : weighs around a hundred pounds
- example : roughly $3,000
- example : holds 3 gallons, more or less
- example : 20 or so people were at the party
Syn:
approximately, close to, just about, some, roughly, more or less, around, or so
2. all around or on all sides (Freq. 10)
- example : dirty clothes lying around (or about)
- example : let's look about for help
- example : There were trees growing all around
- example : she looked around her
Syn: around
3. in the area or vicinity (Freq. 5)
- example : a few spectators standing about
- example : hanging around
- example : waited around for the next flight
Syn: around
4. used of movement to or among many different places or in no particular direction (Freq. 3)
- example : wandering about with no place to go
- example : people were rushing about
- example : news gets around (or about)
- example : traveled around in Asia
- example : he needs advice from someone who's been around
- example : she sleeps around
Syn: around
5. in or to a reversed position or direction (Freq. 3)
- example : about face
- example : suddenly she turned around
Syn: around
6. in rotation or succession (Freq. 2)
- example : turn about is fair play
7. (of actions or states) slightly short of or not quite accomplished; all but (Freq. 1)
- example : the job is (just) about done
- example : the baby was almost asleep when the alarm sounded
- example : we're almost finished
- example : the car all but ran her down
- example : he nearly fainted
- example : talked for nigh onto 2 hours
- example : the recording is well-nigh perfect
- example : virtually all the parties signed the contract
- example : I was near exhausted by the run
- example : most everyone agrees
Syn:
almost, most, nearly, near, nigh, virtually, well-nigh
about turnClick to Search about turn
 
noun
act of pivoting 180 degrees, especially in a military formation
Syn: about-face
Derivationally related forms: about-face (for: about-face)
Hypernyms: reversion, reverse, reversal, turnabout, turnaround
about-faceClick to Search about-face
 
I
noun
1. act of pivoting 180 degrees, especially in a military formation
Syn: about turn
Hypernyms: reversion, reverse, reversal, turnabout, turnaround
2. a major change in attitude or principle or point of view
- example : an about-face on foreign policy
Syn: volte-face, reversal, policy change
Hypernyms: change
Hyponyms: undoing
II
verb
1. turn, usually 180 degrees (Freq. 2)
Hypernyms: turn
Verb Frames:
- example : Something ----s
- example : Somebody ----s
2. change one's mind and assume the opposite viewpoint
Hypernyms: rethink
Verb Frames:
- example : Somebody ----s
aboveClick to Search above
 
I
noun
an earlier section of a written text
- example : for instructions refer to the above
Hypernyms: section, subdivision
II
adjective
appearing earlier in the same text (Freq. 13)
- example : flaws in the above interpretation
Similar to: preceding
III
adverb
1. at an earlier place (Freq. 32)
- example : see above
Syn: supra
Ant: below
2. in or to a place that is higher (Freq. 9)
Syn: higher up, in a higher place, to a higher place
Ant: below
above allClick to Search above all
 
adverb
1. above and beyond all other consideration (Freq. 5)
- example : above all, you must be independent
Syn: most importantly, most especially
2. taking everything together
- example : she was first and last a scientist
Syn: first and last
aboveboardClick to Search aboveboard
 
I
adjective
without concealment or deception; honest
- example : their business was open and aboveboard
- example : straightforward in all his business affairs
Syn: straightforward
Similar to: straight, square
Derivationally related forms: straightforwardness (for: straightforward)
II
adverb
in an honest manner
- example : in he can't get it honestly, he is willing to steal it
- example : was known for dealing aboveboard in everything
Syn: honestly
Ant: dishonestly (for: honestly)
Derived from adjective: honest (for: honestly)
abovegroundClick to Search aboveground
 
adjective
on or above the surface of the ground (Freq. 1)
- example : aboveground nuclear testing
- example : surface instruments for detecting oil deposits
- example : surface transportation
Similar to: surface
above-mentionedClick to Search above-mentioned
 
adjective
mentioned or named earlier in the same text (Freq. 1)
Syn: above-named
Similar to: preceding
above-namedClick to Search above-named
 
adjective
mentioned or named earlier in the same text
Syn: above-mentioned
Similar to: preceding

Last Searches on Linguatic Community

ablatyaClick to Search ablatya
,
ACCUClick to Search ACCU
,
abandırmakClick to Search abandırmak
,
RevangeverhaltenClick to Search Revangeverhalten
,
abartılı jestler yapmakClick to Search abartılı jestler yapmak
,
çaçaçaClick to Search çaçaça
,
abesClick to Search abes
,
askerden kaçmakClick to Search askerden kaçmak
,
üç ayaklı sehpaClick to Search üç ayaklı sehpa
,
abartısızClick to Search abartısız
,
abartılı heyecanla okunan yazıClick to Search abartılı heyecanla okunan yazı
,
Jean Le Rond d`AlembertClick to Search Jean Le Rond d`Alembert
,
gift of persuasionClick to Search gift of persuasion
,
ablukaClick to Search abluka
,
überprüfung der RechtschreibungClick to Search überprüfung der Rechtschreibung
,
abiyeClick to Search abiye
,
ablasyonClick to Search ablasyon
,
it`s not thatClick to Search it`s not that
,
ödevliClick to Search ödevli
,
abartılı rol yapmakClick to Search abartılı rol yapmak
,
abajurcuClick to Search abajurcu
,
abacıClick to Search abacı
,
çay partisiClick to Search çay partisi
,
Admiral NimitzClick to Search Admiral Nimitz
,
AllahlıkClick to Search Allahlık
,
fallop tüpleriClick to Search fallop tüpleri
,
abartarak anlatmakClick to Search abartarak anlatmak
,
Creedence Clearwater RevivalClick to Search Creedence Clearwater Revival
,
abeslikClick to Search abeslik
,
korkigClick to Search korkig
,
abıhayatClick to Search abıhayat
,
tribometerClick to Search tribometer
,
A.D. Click to Search A.D.
,
şahClick to Search şah
,
Bileams FluchClick to Search Bileams Fluch
,
ablaClick to Search abla
,
Frankfurt on the MainClick to Search Frankfurt on the Main
,
unpassableClick to Search unpassable
,
caprifigClick to Search caprifig
,
eames chairClick to Search eames chair
,
abartılı konuşmaClick to Search abartılı konuşma
,
takmaya yarayan aletClick to Search takmaya yarayan alet
,
kuvvetölçerClick to Search kuvvetölçer
,
abartılı hikayeClick to Search abartılı hikaye
,
SprengraketeClick to Search Sprengrakete
,
cosmolatryClick to Search cosmolatry
,
Spanish cedarClick to Search Spanish cedar
,
öç alma isteğiClick to Search öç alma isteği
,
ablatifClick to Search ablatif
,
aboClick to Search abo
,
Linguatic Download Now
Linguatic Dictionary v1.4 b1.28

Free Linguatic Dictionaries

English Turkish Linguatic English Turkish Dictionary
Turkish English Linguatic Turkish English Dictionary
English English Linguatic English English Dictionary
German Turkish Linguatic German Turkish Dictionary
Turkish German Linguatic Turkish German Dictionary
English German Linguatic English German Dictionary
German English Linguatic German English Dictionary
English English WordNet 3.0 Dictionary
Membership
User Name:
Password:
Forgot Your Password?
Forgot Your Password?
To obtain your password, enter your e-mail address. Your password will be e-mailed to you.
Register New User
To get support, and be informed about new releases and bug fixes, Become a member of Linguatic Community
My Lookup History

aboClick to Search abo
,
Linguatic Dictionary Index
Membership | About Us | Advertise | Privacy Statement | Terms of Use TaiSoft Logo
Copyright © 2008 - 2019 Linguatic Community. All rights reserved.   Linguatic Community is a participation of TaiSoft Software & Consultancy.